Tillidens sociale differentiering

Projektet forsøger på baggrund af såvel kvantitative som kvalitative data at belyse variationer og forskelle i den danske befolknings tillid og mistillid til andre mennesker. Vi er især optaget af at undersøge, hvordan tillid og mistillid hænger sammen med forskelle i økonomiske og kulturelle ressourcer samt forskelle i netværksdeltagelse. Dette er vigtigt at belyse, fordi en eventuel forstærket social differentiering af den ellers udbredte generelle tillid i det danske samfund kan medvirke til at give næring til sociale og kulturelle konflikter.

Lars Skov Henriksen

Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation

Kroghstræde 5

9220 Aalborg Ø

Tlf. 9940 8142